A place where you will get latest Punjabi Cartoons and Caricatures.

Subscribe

DHOBHI GHAT (Common Man's Diary)

 DHOBHI GHAT (Common Man's Diary) - ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 95 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਧੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ …….ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੱਢਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
 
 
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment