A place where you will get latest Punjabi Cartoons and Caricatures.

Subscribe

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਰ੍ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਕ਼ਤ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉੜਾਨ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ ਪੇਹ੍ਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੇ ਏਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਸੱਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ ਓਹ ਸਭ ਸੁਨ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ

0 comments:

Post a Comment