A place where you will get latest Punjabi Cartoons and Caricatures.

Subscribe

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ । ਹਰ ਵੋਟਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੁਆ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲੇ !!

~ਗੁਰਸ਼ਰਨ~

0 comments:

Post a Comment